menukalendarium
Poniedziałek, 2017-05-01
Imieniny:
Józefa, Lubomira
statystyki
Odwiedziło nas: 135911 osób
Do końca roku: 244 dni
Do wakacji: 57 dni
ankieta

Czy podoba Ci się nasza szkolna strona?

Pokaż wyniki
poleć nas

Poinformuj znajomych o istnieniu strony, przez kliknięcie w link poleć nas.

newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszej szkole (wycieczki, akademie, rady rodzicielskie) - zapisz się na naszą listę mailingową.

Logo BIP

Strona startowa

Jesteś tu: » Strona startowa

 

 

 

Witamy na stronie

Szkoły Podstawowej im. św. Jana Bosko

w Zakrzowie

 

 

 


Chciałbym oznajmić, że dołączyłem do zespołu administratorów. Razem z Magdą Lebiest oraz Olą Szczygieł będziemy zarządzać stroną internetową naszej kochanej szkoły w ZakrzowieKiss. Skład administracjii strony to: Magda Lebiest Laughing, Ola Szczygieł Wink oraz Michał Tyniec Tongue out.Zarządzenie nr  1 /2014/2015
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Bosko
w Zakrzowie
z dnia 10.09.2014r.
 
w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów
z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych
 
Na podstawie art. 22ak ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§1
1. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano
z dotacji celowej MEN są własnością Organu Prowadzącego - Gminy Niepołomice.

2. Kiedy mowa o :
 1) podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego,
 a  zakupiony z dotacji celowej;
2) materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający   podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;
3) materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.
 
§ 2
1. Zakupione podręczniki i materiały edukacyjne wypożyczane są uczniom nieodpłatnie na czas   ich użytkowania w danym roku szkolnym.
2. Biblioteka:
 
1) wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową;
2) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną;
3) przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe.
 
3. Wypożyczenia (użyczenia) podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej. Podręczniki lub materiały edukacyjne są wypożyczane uczniowi od początku roku szkolnego do zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Wypożyczenie następuje w pierwszym tygodniu po rozpoczęciu roku szkolnego. Zwrot do biblioteki szkolnej następuje po zrealizowaniu każdej części, a ostatniej z nich w ostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

4. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane z wpisem do karty bibliotecznej ucznia.

5. Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru zarówno podręczników jak i materiałów ćwiczeniowych.

6. Protokoły odbioru dostarczają do biblioteki nauczyciele wychowawcy.

§ 3
 1. Poszanowanie zbiorów bibliotecznych – zasady użytkowania wypożyczonych podręczników
 i materiałów edukacyjnych:
1) czytelnicy są zobowiązani do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych im materiałów bibliotecznych;
2) czytelnicy w chwili wypożyczenia lub udostępniania zbiorów winni zwrócić uwagę na ich stan. W przypadku zauważonych braków i uszkodzeń należy to zgłosić bibliotekarzowi lub wychowawcy klasy;
3) obowiązkiem ucznia jest oprawienie podręcznika za pomocą okładki plastikowej po  wypożyczeniu z biblioteki i opatrzenie  podręcznika podpisem na etykietce. W ciągu roku szkolnego obowiązkiem ucznia jest zmienienie  okładki jeśli ta ulegnie zniszczeniu.
4) w podręczniku lub materiałach edukacyjnych uczeń nie może wykonywać dodatkowych rysunków, oznaczeń, podkreśleń… przy użyciu ołówka, długopisu, pióra, zakreślacza, kredki… Rysowanie, malowanie, wypełnianie, uzupełnianie, podkreślanie, zaznaczenie, zalanie, podarcie, wyrywanie kartek…w podręczniku lub materiale edukacyjnym uznane jest za ich zniszczenie i uszkodzenie.
5) w przypadku uszkodzenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych (podarcia, rozklejenia…)należy je natychmiast skleić przezroczystą taśmą samoprzylepna, aby nie została zakłócona możliwość swobodnego odczytywania zawartych w nich treści.
6) podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki w najlepszym możliwym stanie, gdyż w kolejnych dwóch latach będą wypożyczane następnym uczniom.
 
§ 4
1.Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia
z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego:
 
1) uczeń odchodzący ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego zobowiązany jest do zwrócenia wszystkich wypożyczonych podręczników ( materiałów edukacyjnych) do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki.
2) w przypadku gdy uczeń przenosi się z jednej szkoły do drugiej w trakcie trwania roku szkolnego, w nowej szkole na czas dostarczenia podręcznika dla niego, korzysta
z dodatkowego kompletu podręczników (materiałów edukacyjnych) wypożyczony
z biblioteki.
 
§ 5
1.    Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów biblioteki stwierdzone przy ich zwrocie.
 
2.    W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu, zgodnie
 z cenami ogłaszanymi przez właściwego ministra ds. oświaty i wychowania. Zwrot pieniędzy następuje na konto budżetowe gminy i stanowi dochód budżetu państwa.
3.     Nadzór nad zwrotem podręczników prowadzi wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.
4.     Podręczniki i  materiały edukacyjne są ewidencjonowane w zasobach bibliotecznych, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U.
z 2008 r. nr 205 poz.1283)
 

§ 6
1.Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym zarządzeniem.
 
§ 7
1.Zarządzenie ma zastosowanie:
a)  w roku szkolnym 2014/15 do uczniów klas 1,
b)  w roku szkolnym 2015/16 do uczniów klas 1,2,4 szkoły podstawowej
c)  w roku szkolnym 2016/17 do uczniów klas 1-5 szkoły podstawowej
d) począwszy od roku szkolnego 2017/18 do wszystkich uczniów  szkoły podstawowej.
 
§ 8
1.Zarządzenie podlega ogłoszeniu na pierwszym zebraniu rodziców oraz na stronie internetowej szkoły.
 
2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Zwracam się z prośbą do wszystkich sympatyków naszej szkoły i ludzi o ogromnym sercu

o wsparcie naszej akcji "Adopcja dziecka na odległość ".

Uczniowie naszej szkoły wykonali ozdoby choinkowe, kartki świąteczne i piekli ciasteczka,

które pragną sprzedać, a dochód przeznaczyćna ten cel.

W ten sposób pragniemy uczcić 20 rocznicę nadania imienia św. Jana Bosko naszej szkoły.

Biorąc przykład z naszego patrona, który swoją pracę i życie poświęcił ubogim i biednym dzieciom,

pragniemy objąć opieką przynajmniej jedno takie dziecko. 

Z góry dziękuję za ofiarność i serce.

Dyrekcja SzkołyDyrekcja Szkoły Podstawowej im. św. Jana Bosko w Zakrzowie

dziękuje wszystkim ofiarodawcom za udział w akcji szlachetna paczka.

Życzę wszystkim, aby radość płynąca z Betlejemskiego żłóbka trwała przez cały rok.
Chcemy oznajmić, że nowymi administratorkami zostały Magda Lebiest i Ola Szczygieł z klasy VI. Wszelkie sugestje dotyczące strony prosimy kierować do nas.Wink

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZDJĘCIA z obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

KANAŁ YOUTUBE SZKOŁY

 

Wiadomość dla  Rodziców i Sympatyków Fletnii !!!

 

Wszystkie informacje o występach i działalności szkolnego zespołu Fletnia można przeczytać na stronie :  zespolfletnia.wordpress.com lub na FB.

 


 Raport z ewaluacji Szkoły


 

 

 

W CZERWCU 2014 PRZEKROCZYLIŚMY LICZBĘ 45000 WYŚWIETLEŃ.

WRZESIEŃ 2014- mamy już 50000 wyświetleń!

PAŹDZIERNIK- ponad 53000.

Początek GRUDNIA- ponad 56000 wyświetleń.

Początek MARCA 2015- 63000.

Koniec czerwca 2015- prawie 72500.

Sierpień 2015- 76000. :)

D Z I Ę K U J E M Y za odwiedzanie naszej strony !!!  


Nasza szkoła położona jest w niewielkiej miejscowości Zakrzów, w gminie Niepołomice, w powiecie wielickim, w województwie małopolskim. Do naszej szkoły uczęszczają przede wszystkim dzieci z miejscowości Ochmanów i Zakrzów, ale mamy też uczniów z dalszej okolicy.kich obwodów.

Międzynarodowy Dzień Tańca

 

Jak pisze Paulo Coelho: „O tańcu nie da się pisać [...] taniec trzeba tańczyć.” I tego Wam wszystkim życzymy, niech spontaniczny szał ogarnia Was i niech wszystko znów w Was tańczy!

 

Międzynarodowy Dzień Tańca
czytaj więcej
  • LEKARZE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ KTÓRZY NIE PODPISALI ANEKSU

Bookcrossing- akcja polegająca na wymienianiu się książkami lub zostawianiu ich w miejscach publicznych.

czytaj więcej
czytaj więcej
czytaj więcej
| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 |

Galerie

Opracowanie: szkolnastrona.pl